A Művelődési Ház története


A soltvadkerti művelődési ház rövid története

Összeállította: Légrády Andor helytörténész

Vadkertet a báró Orczy család telepítette újra az 1740-es évektől. Az ide érkező telepesek különböző nemzetiségűek voltak. Svábok, tótok, magyarok. Azon kívül, hogy dolgos, munkás, szorgalmas emberek voltak több más dolog is összekötötte őket. Többek között a kultúra iránti éhség.
Már a három katonai felmérés térképein is jól látszik, hogy a mai kultúrház helyén volt egy nagy épület, melynek jelenléte a település történetében folyamatos. 1767. január 1-től báró Orczy Lőrinc 30 évre átadta Vadkertnek az itt található királyi és urasági javadalmakat. Így a vendégfogadót is, ahol maga számára fenntartott egy szállást. Ez volt az úgynevezett Urasági vendégfogadó, vagy, ahogy a nép emlékezetében él a Nagyvendéglő. Az 1804-ik évi Úrbéri összeírásban a 153-as sorszámot viseli.
A 19. század végén épült fel ugyanezen a helyen az a Községi Nagyvendéglő, amely a II. világháború végéig kiszolgálta vendégeit. Az épület egyik szárnya vendéglőnek, másik szárnya a színpadnak és bálteremnek adott otthont.
1927-től a kiskőrösi Szabolcs testvérek mozit üzemeltettek a vendéglőben.
A Nagyvendéglőt 1930-1940 között Gerspán Ferenc működtette.
Az 1920-40-es évek között intenzív kulturális élet zajlott Vadkerten. Bálint Hugó tanító úr több színjátszó kört is betanított szórakoztató előadásokra. Nagy-Pál István tanító úr is a kulturális élet aktív irányítója volt. Ezeket a krónikákban őrzött fekete-fehér, vagy megsárgult fotók bizonyítják. Emellett Iparos Olvasókör és más kulturális egyletek is működtek kisfalunkban.
A Vendéglő 1945 végén leégett, majd a 40-es évek végén kezdték meg átépítést, felújítását. Ezt, az akkoriban keletkezett települési jegyzőkönyv bizonyítja.
Az új kultúrház első igazgatója az 1950-es évek elején Tóth Péter tanár úr volt, majd őt követte az 1960-as évek elejéig Ignácz István tanár úr.
Majd Szávay István volt a kulturális élet irányítója, aki 1972-ben az újratelepítés 250. évfordulójára kétnapos rendezvényt szervezett. Fellendült a „kultúrmozgalom”. Rengeteg híres művész, énekes, zenekar tisztelte meg a vadkerti népet. A teljesség igénye nélkül, Vámosi-Záray, Korda György, Sas József, Halász Judit és még lehetne sorolni.
Szávayt követte a már függetlenített igazgató, Bajusz Péterné, Gabi néni. Nagy segítséget nyújtott neki a művelődés megszervezésében Imre Károly.
1992-ben a Zick Zack disconak adott helyet az épület. A művelődési ház a könyvtárral egy vezetés alá került, egyben a régi pártházban kapott helyet Ady Endre Művelődési Ház néven.
Gabi nénit Gillichné Sütő Annamária követte a vezetői poszton.
A disco 2000-ben megszűnt, majd a régi épületet lebontották 2001 végén. 2003-ban nyitotta meg kapuit az új intézmény Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ néven. A megnyitón részt vett Orbán Viktor.
Gillichnét Ifj. Káposzta Lajos (2005-2012), majd Galántai Hilda (2012-2017) követte igazgatói beosztásban. Két alkalommal rövid ideig Spilják Ilona könyvtáros látta el a vezetői feladatokat.
2017. június 1-jétől Pájer Ildikó közművelődési szakember látja el az intézmény vezetését, melynek új neve 2018. június 1-jétől Gyöngyház Kulturális Központ.