Városi Könyvtár


Jelenlegi helyén 2003 óta üzemel a könyvtár. Két szinten helyezkedik el. A földszinten található a felnőtt szépirodalom, kézikönyvtár, kötelező irodalom, vers-gyűjtemény, dráma-gyűjtemény, idegen nyelvű könyvek, Soltvadkerti TV 1993-2008 közti archív anyaga DVD-n. Itt helyezkedik el a folyóirat olvasó- és a könyvolvasó is. A beiratkozás, kölcsönzés, regisztrálás, információ és a gépi katalógushasználat is a lenti szinten történik. A gyengén látók részére egy speciális monitoros olvasó-nagyító áll rendelkezésre.

A fenti szinten a szakkönyvek és a gyerekkönyvtár található. Itt biztosított 13 számítógépen az olvasói és az internethasználat is. A földszinti, illetve az emeleti könyvtárban egyaránt használható az állományfeltáró gépi katalógus. Az állomány feldolgozása egy gépen történik. A könyvtárosi munkát jelenleg két fő látja el, szakmai vezető Légrády Andor. Számítógépes rendszergazda Kubicsek Sándor.

Ingyenes szolgáltatások

24 órás online katalógus, online határidős hosszabbítás. Könyvtárlátogatás, nyomtatott dokumentumok helyben olvasása, állományfeltáró használata, információ kérése a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozási díjért járó szolgáltatások

Az éves díj befizetése fejében nyújtott szolgáltatásaink közül a legismertebb a dokumentumok, könyvek, bekötött folyóiratok, térképek, hangoskönyvek kölcsönzése. A 16 évnél fiatalabb és a 70 év feletti olvasóinknak ez ingyenes. Egy alkalommal 6 dokumentum kölcsönözhető, amelyeket 1 hónap múltán vissza kell hozni. Ez a kölcsönzési idő – az előjegyzett dokumentumok és házi olvasmányok kivételével – öt alkalommal meghosszabbítható, akár telefonon is. Az éppen kölcsönzésben lévő könyveket kérésre előjegyezzük, s beérkezésük után értesítést küldünk. Ha az állományunkban nem található meg az olvasó által keresett mű, könyvtárközi kölcsönzésben beszerezzük azt. A beiratkozott olvasóknak naponta egy órás ingyenes internet használatot biztosítunk, amit előzetes telefonon vagy személyesen történő időpont egyeztetés után használhatnak az igénylők.

Térítéses szolgáltatások

Kézikönyveinket, amelyek a hét aktív napjaiban nem kölcsönözhetők, péntektől hétfő délutánig az olvasók rendelkezésére bocsátjuk. Meghatározott kötetért fizetni kell, csak térítés ellenében vehetők igénybe. Megadott témához összegyűjtjük a szükséges irodalmat. Az aktuális térítési díj ellenében fénymásolatot készítünk könyvekről, folyóiratokról, képekről és térképekről. Telefaxon elküldjük térítés ellenében levelét. Szkennelést, DVD írást, CD írást is vállalunk. Valamint laminálást és spirálozást is. Az Internet- és számítógép-használóknak nyomtató áll rendelkezésére, melynek térítési díja oldalanként történik.

 

A gyerekeknek rendszeresen szervezünk vetélkedőket, könyvtári foglalkozásokat, melyeket igyekszünk az adott ünnepkörhöz, aktualitásokhoz kapcsolni. Technikai felszereltségünk lehetővé teszi filmek és digitális fényképek megtekintését.

Rendszeresen szervezünk író-olvasó találkozókat, valamint Karaván Klubot, ahol az előadók vetítettképes előadás keretében mutatják be, hogy merre jártak a nagyvilágban.