Gyöngyház Kulturális Központ


Kedves Látogató!

Szeretettel üdvözlöm a Gyöngyház Kulturális Központ honlapján!

Tevékenységeink öt szakmai színtéren és három – egymáshoz közel lévő – épületben zajlanak.

Közművelődés, Könyvtár , Filmszínház a Városi Művelődési Házban (Kossuth Lajos utca 10.) , Helytörténet, Helyi Értéktár a Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjteményben a Hősök tere 1.szám alatt, a Sportrendezvények, nagyrendezvények a Városi Sportcsarnokban, a Bocskai u. 2. szám alatt.

Fenntartónk, Soltvadkert Város Önkormányzata 5/2000. (III.29. közművelődési rendeletében fogalmazta meg a város közösségi, kulturális életével kapcsolatos célkitűzéseit. „Az önkormányzat – a közművelődési intézményeiben található közösségi színterei tárgyi – és technikai és szakalkalmazotti munkatársai közreműködésével – biztosítja polgárai számára mindazokat az alapvető feltételeket, amelyek révén életüknek minden szakaszában öntevékenyen gyarapítják műveltségüket, fejleszthetik készségeiket. Lehetővé teszi, hogy közművelődési jogaik érvényesítése céljából közösségeket hozzanak létre és külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezeteket alapíthassanak és működtethessenek. „Az önkormányzat fő céljának tekinti, a település hagyományainak ápolása érdekében népművészeti és hagyományőrző közösségek életre hívását és működését, civil szervezetek alkotó közösségek tevékenységéhez közösségi színtér biztosítását, a település értékeinek bemutatását, a lokálpatriotizmus erősítését.”

Munkánk során a célkitűzések megvalósítását tartjuk szem előtt.

Az intézmény a törzs nyitvatartási idején túl – feladatainak ellátása, a helyi közösségek közművelődési tevékenységének segítése érdekében rugalmasan működik, a helyi igényekhez és programokhoz igazodik.

Tevékenységeinkről, és fenntartónk, Soltvadkert Város Önkormányzatának tevékenységeiről honlapunk segítségével részletesen tájékozódhat: www.soltvadkert.hu.


Elhívásunk

Ha első kézből szeretne értesülni programkínálatunkról, kezdeményezéseinkről, jelezze igényét és hírlevélben tájékoztatjuk. Szeretettel várjuk, készséggel állunk rendelkezésére.

A Gyöngyház Kulturális Központ munkatársai és a magam nevében:
Pájer Ildikó igazgató


Szakmai Célok és Stratégiai irányelvek

Célkitűzéseink

 • A Kulturális Törvény és a Kerületi Közművelődési Rendelet, az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti működés, működtetés biztosítása.

A törvények, rendeletek, jogszabályok ismerete, a változások követése.

Irányelvek a Gyöngyház Kulturális Központ működésében:

 • A hagyományok megőrzése és továbbörökítése.
 • A soltvadkerti értékek mind szélesebb körben történő megismertetése; folyamatos kommunikálása.
 • A helyi hiányosságokra és igényekre alapozva új programok, lehetőségek, szolgáltatások szervezése.
 • Tudatosabb, ám nem direkt formában megnyilvánuló esztétikai, filozófia, etikai nevelés, ízlésformálás.
 • Marketing kommunikációs eszközökkel az intézménynek és tevékenységeinek még szélesebb körben való megismertetése.

Szakmai stratégiai irányelvek:

A Gyöngyház Kulturális Központ szerepvállalása:

Iránymutató, útkijáró intézménnyé lenni.

 • Olyan értéket képviseljünk a város életében, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi az intézmény létjogosultságát. Legyen a Gyöngyház Kulturális Központban folyó szakmai, közösségi munkának nélkülözhetetlen társadalmi haszna!

Szellemi vonatkozásban, sikeres kezdeményezésekben is meghatározó eleme legyünk a város és vonzáskörzete, esetenként az ország közművelődésnek.

A fenntartó önkormányzat, a mecénások és az együttműködő partnerek számára megbízható szakmai partner, jó szellemi és anyagi befektetésnek bizonyuljunk.

Látogatott, tartalmas, minőségi, megfizethető, közösségteremtő programok megvalósítása.

Támogatói, „mecénási” szerep:

A Gyöngyház Kulturális Központban tevékenykedő és vele együttműködő művészek, művészeti csoportok, támogatása pl. alkotásaik, előadásaik kiajánlásával, kiadványaik, hangzóanyagaik életre hívásának segítésével, munkásságuk szélesebb körben való megismertetésével..

Hely és kultúrtörténeti, szépirodalmi kiadványok megjelentetése.

Szakmai kiadványok megjelentetése.

 • Pályázatok írása, támogatók megnyerése.
 • Bemutatkozási, fellépési lehetőségek biztosítása

Kapcsolatok:

Civil együttműködés

Megerősödött civil összefogás és együttműködés

 • Közös pályázatok írása
 • Közös rendezvények, akciók szervezése

Közösségépítő, közösségfejlesztő szemlélet elfogadtatása, kialakítása.

 • A Soltvadkerten tevékenykedő intézmények és civil szervezetek, valamint a kistérségi együttműködő partnerek számára közösségfejlesztő képzés szervezése.

Jövőépítés:

A cél, hogy a soltvadkertiek már gyermekkorban megismerjék, igénybe vegyék a művelődési ház szolgáltatásait.
Cél, hogy megismertessük velük a helyi hagyományokat, közel hozzuk hozzájuk a zenei, irodalmi, egyéb művészeti ágakat, tevékenységeket. Mindezt azért, hogy a későbbiekben is használói, vendégei, legyenek a közösségi háznak, igénylői a kultúrának.

Minőségi Szolgáltatások érdekében:

A tevékenységek minőségi megvalósításához, a programok lebonyolításához hatékony kiszolgáló rendszer – szakemberek, műszaki, technikai háttér – működjön!

 • Megfelelő számú és képzettségű szakember alkalmazása
 • Pályázatok írása a minőségi felszerelés érdekében
 • Folyamatos humán erőforrás és infrastrukturális fejlesztés

A Gyöngyház Kulturális Központ megítélése érdekében:

Célkitűzésünk:

 • További személyes kapcsolatok kialakítása. Jó kommunikációs, együttműködő rendszer kidolgozása.

Fontos része legyünk a soltvadkerti emberek, a látogatóink hétköznapjainak.

 • Figyelmes, igényes, jól felkészült, tájékozott, barátságos munkatársak.

Szeressenek az emberek hozzánk jönni és mindig valami plusszal, megelégedve távozzanak.

 • Közvetlen, személyes légkör. Otthonos hangulat. Minőségi szolgáltatások.

Munkánkat és „házunkat” továbbra is jellemezzék – e szavak: Esztétikai és szakmai Igényesség, Elhivatottság, Minőség, Vonzó, barátságos, kellemes légkör.

 • Minőségi munkavégzés.