Célok, elhívásunk


Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ Soltvadkert

A városi fenntartású intézményhez a következő egységek tartoznak:

 • Művelődési ház épülete, benne a könyvtár, a mozi, kiállító terem és klubtermek;
 • Sportcsarnok, melyben sport- és kulturális rendezvényeket, valamint bálokat egyaránt rendeznek;
 • A régi művelődési ház épülete, melyben a Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjtemény és a Motor Múzeum kap helyet (magánygyűjtemény).

A művelődési ház számos rendezvényt szervez, illetve külsős programoknak, civil szervezeteknek, kluboknak is helyet ad. Saját programjain túl a városi nagyrendezvények szervezésében is aktívan részt vesz (pl.: Szüreti Fesztivál, Borfesztivál, Gasztro Nap…). Mivel többfunkciós intézményről van szó, így az egyes intézményegységek tevékenysége több ponton is összekapcsolódik, ezzel is színesebbé téve a település kulturális életét.

A könyvtár 26.000 kötetével, hangos könyveivel, aktuális újságaival, internetezési lehetőséggel várja látogatóit.

A moziban a legújabb vetítési technikával minden héten hétfőn, valamint péntektől vasárnapig premier filmeket láthat a közönség. Ezen kívül ovi mozi, ifjúsági mozi, őszi és tavaszi filmklub bérletes előadásaira, nosztalgia előadásokra  is várjuk az érdeklődőket. Előzetes bejelentkezés alapján külön gyermek és felnőtt csoportokat is fogadunk, lehetőségeink szerint egyéni igényeket is teljesítünk.

A Nagy-Pál István Helytörténeti Gyűjtemény számos régi tárggyal, használati eszközzel, a Városi  Értéktár gazdag  tárházzal várja látogatóit a rendezvények alkalmával és előzetesen időpont egyeztetés alapján.

Ugyanebben az épületben található egy magángyűjtemény, a Motormúzeum, mely előzetes bejelentkezéssel megtekinthető. Minden szombaton 14-17 óra között állandó nyitva tartással várják a látogatókat.

A sportcsarnokban, mely a város legtöbb főt befogadó intézménye, lehetőség van sport programok, versenyek, meccsek, előadások, bálok, lakodalmak szervezésére.

Intézményünkhöz tartozó épületeink saját és városi rendezvényeknek, valamint bérleti díj ellenében külsős programoknak is helyet adnak.

Személyi feltételek: Az összevont intézmény egy igazgatás alatt működik.

Az intézmény igazgatója: Pájer Ildikó Panka


Elhívásunk

A Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ  legyen a lehetőségek háza.

Célunk: Helyet adni a közösségeknek, különféle eszközökkel támogatni az egyéni és csoportos elképzeléseket, azok megvalósítását.

– Új közösségek életre hívása.
– Meglévő kapcsolataink ápolása, újak építése.
– Intenzív kapcsolattartás a soltvadkerti intézményekkel.
– Kapcsolattartás a város véleményformáló személyiségeivel, civil szervezeteivel.
– A városban és környezetében élő alkotók és alkotásaiknak bemutatása, tér és lehetőségek biztosítása kiállítások, pódium, előadói estek (Soltvadkerten és túl) és és kiadványok formájában .
– Hagyományok teremtése, ápolása.
– Különböző; az embert, életét, gondolatait… bemutató beszélgető műsorok szervezése, lebonyolítása.
– Képzések, tanfolyamok szervezése.
– Szakmai tudásunk, kapcsolati tőkénk befektetésként történő használata.
– Szakmai tudásunk folyamatos gyarapítása, tájékozottságunk növelése.
– Kapcsolattartás és rendszeres konzultáció a szakmai és civil fórumokkal.
– Folyamatos fejlődés, megújulás.
– A kor és a vendégek elvárásainak megfelelő minőségi infrasrukturális – műszaki, technikai háttér biztosítása –. Kényelmes, látogatóbarát, otthonos berendezés, esztétikus környezet, igényes és a szükségleteket magas szinten kiszolgáló felszereltség.
– Járási, kistérségi kapcsolatok kiépítése és a kistérséggel való együttműködési stratégia kidolgozása.
– A lakosság folyamatos tájékoztatása a kéthavonta megjelenő Gyöngyhíradón, honlapunkon, valamint a médián, elsősorban a városi sajtón, valamint hirdetőtábláinkon, … keresztül.
– A Soltvadkerten tevékenykedő vállalkozások számára hirdetési lehetőség biztosítása a Gyöngyhíradóban és honlapunkon.
– Pályázati lehetőségek folyamatos számontartása, pályázatírás, s a közösségek tájékoztatása a pályázati lehetőségekről. Segítségnyújtás a pályázatok megírásában.

Helyet, berendezést, – szükség estén – szakmai segítséget adunk családi, baráti összejövetelek, kerti rendezvények alkalmából.

Mindezt jó, ha tudja rólunk.
Számolhat velünk, számíthat ránk!
Szeretettel invitálom a Városi Művelődési Házba!

Munkatársaim és a magam nevében:  Pájer Ildikó


Szakmai Célok és Stratégiai irányelvek

Célkitűzéseink

 • A Kulturális Törvény és a Kerületi Közművelődési Rendelet, az Alapító Okirat és az SZMSZ szerinti működés, működtetés biztosítása.

A törvények, rendeletek, jogszabályok ismerete, a változások követése.

 Irányelvek a  „Ház” működésében:

 • A hagyományok megőrzése és továbbörökítése.
 • A soltvadkerti értékek mind szélesebb körben történő megismertetése; folyamatos kommunikálása.
 • A helyi hiányosságokra és igényekre alapozva új programok, lehetőségek, szolgáltatások szervezése.
 • Tudatosabb, ám nem direkt formában megnyilvánuló esztétikai, filozófia, etikai nevelés, ízlésformálás.
 • Marketing kommunikációs eszközökkel az intézménynek és  tevékenységeinek még szélesebb körben való megismertetése.

Szakmai stratégiai irányelvek:

A Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Szabadidő Központ szerepvállalása:

Iránymutató, útkijáró intézménnyé lenni.

 • Olyan értéket képviseljünk a város életében, ami megkérdőjelezhetetlenné teszi az intézmény létjogosultságát. Legyen a Városi Művelődési Házban folyó szakmai, közösségi munkának nélkülözhetetlen társadalmi haszna!

Szellemi vonatkozásban, sikeres kezdeményezésekben is meghatározó eleme legyünk a város és vonzáskörzete, esetenként az ország közművelődésnek.

A fenntartó önkormányzat, a mecénások és az együttműködő partnerek számára megbízható szakmai partner, jó szellemi és anyagi befektetésnek bizonyuljunk.

Látogatott, tartalmas, minőségi, megfizethető, közösségteremtő programok megvalósítása.

Támogatói, „mecénási” szerep:

A művelődési házban tevékenykedő és vele együttműködő művészek, művészeti csoportok, támogatása pl. alkotásaik, előadásaik kiajánlásával, kiadványaik, hangzóanyagaik életre hívásának segítésével, munkásságuk szélesebb körben való megismertetésével..

Hely és kultúrtörténeti, szépirodalmi kiadványok megjelentetése.

Szakmai kiadványok megjelentetése.

 • Pályázatok írása, támogatók megnyerése.
 • Bemutatkozási, fellépési lehetőségek biztosítása

Kapcsolatok:

Civil együttműködés

Megerősödött civil összefogás és együttműködés

 • Közös pályázatok írása
 • Közös rendezvények, akciók szervezése

Közösségépítő, közösségfejlesztő szemlélet elfogadtatása, kialakítása.

 • A Soltvadkerten tevékenykedő intézmények és civil szervezetek, valamint a kistérségi együttműködő partnerek számára közösségfejlesztő képzés szervezése.

Jövőépítés:

A cél, hogy a soltvadkertiek már gyermekkorban megismerjék, igénybe vegyék a művelődési ház szolgáltatásait.

Cél, hogy megismertessük velük a helyi hagyományokat, közel hozzuk hozzájuk a zenei, irodalmi, egyéb művészeti ágakat, tevékenységeket. Mindezt azért, hogy a későbbiekben is használói, vendégei, legyenek a közösségi háznak, igénylői a kultúrának.

Minőségi Szolgáltatások érdekében:

A tevékenységek minőségi megvalósításához, a programok lebonyolításához hatékony kiszolgáló rendszer – szakemberek, műszaki, technikai háttér – működjön!

 • Megfelelő számú és képzettségű szakember alkalmazása
 • Pályázatok írása a minőségi felszerelés érdekében
 • Folyamatos humán erőforrás és infrastrukturális fejlesztés

A ház megítélése érdekében:

Célkitűzésünk:

 • További személyes kapcsolatok kialakítása. Jó kommunikációs, együttműködő rendszer kidolgozása.

Fontos része legyünk a soltvadkerti emberek, a látogatóink hétköznapjainak.

 • Figyelmes, igényes, jól felkészült, tájékozott, barátságos munkatársak.

Szeressenek az emberek hozzánk jönni és mindig valami plusszal, megelégedve távozzanak.

 • Közvetlen, személyes légkör. Otthonos hangulat. Minőségi szolgáltatások.

Munkánkat és „házunkat” továbbra is jellemezzék – e szavak: Esztétikai és szakmai Igényesség, Elhivatottság, Minőség, Vonzó, barátságos, kellemes légkör.

 • Minőségi munkavégzés.